⚠️UPDATE มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19⚠️

Baby Swimming Covid Prevention Plan May 20_02
« 2 of 35 »

Click ที่รูปเพื่อดู Slide Show มาตรการต่างๆ ของเราค่ะ

 

⚠️ Latest update :  24 พ.ค. 63 ⚠️


เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หลังเปิดสระว่ายน้ำอีกครั้ง (ในวันที่ 3 มิ.ย. นี้) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด BABY SWIMMING จึงขออนุญาตอัพเดทแนวทางการปฏิบัติสำหรับสมาชิกทุกท่าน (ทั้งสมาชิกปัจจุบันและผู้ที่สนใจเรียนว่ายน้ำกับเรา) รวมถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมในทุกๆ สาขาของเราดังนี้ค่ะ 😊🙏🏻


✅ ข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิก:

👉🏻 ผู้ปกครองและผู้ติดตามทุกท่านกรุณาโหลดแอป “หมอชนะ” (https://bit.ly/2yGptKr) และโชว์ QR สีความเสี่ยง ณ จุดคัดกรองที่สาขา ก่อนเข้าสถานที่ โดยจะขออนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มี QR “สีเขียว และ สีเหลือง” เข้าสถานที่ได้เท่านั้น
👉🏻 กรณีที่มีไข้ (37.5c หรือมากกว่า) ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ขออนุญาตปฏิเสธไม่ให้เข้าสถานที่ และกรุณาหยุดเรียน สังเกตอาการ และทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่สะดวก หรือติดต่อ 📞 สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 📞 ทันที
👉🏻 กรุณาล้างมือด้วย Alcohol Gel 70% ณ จุดคัดกรองทันทีที่มาถึง
👉🏻 จำกัดจำนวนผู้ปกครองและผู้ติดตามไม่เกิน 2 ท่าน / ครอบครัว เท่านั้น (ไม่รวมนักเรียน)
👉🏻 สำหรับน้องที่อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (ที่ไม่ต้องใส่แพมเพิร์สแล้ว) ขอความร่วมมือให้เปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาจากที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำร่วมกัน โดยหลังเรียนและอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้สมาชิกทุกท่านอยู่ในสถานที่ไม่เกิน 15 นาที
👉🏻 ผู้ปกครอง ผู้ติดตาม และน้อง (อายุมากกว่า 2 ปี) กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ยกเว้นเฉพาะขณะเรียนว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ)
👉🏻 กรุณาล้างตัวและล้างเท้าให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง
👉🏻 กรุณาฝากบัตรนักเรียนไว้ที่สาขาเป็นการชั่วคราว โดยคุณครูจะเป็นผู้ลงระบบและถ่ายรูปบัตรนักเรียนที่มีการแสตมป์วันที่มาเรียนส่งให้ผู้ปกครองทาง LINE ภายหลัง
🚫 งดนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกมารับประทาน
🚫 งดลงสระว่ายน้ำก่อนและหลังเวลาเรียน
🚫 ลดการใช้เงินสด (ยกเว้นกรณีชำระเต็มจำนวนแบบไม่มีเงินทอน)


มาตรการด้านการปรับสถานที่:

👉🏻 ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า โดยทุกท่านที่มาที่สระว่ายน้ำของเราหากพบว่ามีความเสี่ยงต้องขออนุญาตปฏิเสธการเข้าสถานที่ทันที
👉🏻 จัดเตรียม Alcohol Gel 70% ไว้บริการบริเวณจุดคัดกรอง เคาน์เตอร์ และจุดอื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับผิวสัมผัส
👉🏻 เก็บของเล่นบริเวณโถงรับรองออกทั้งหมด
👉🏻 จัดสถานที่ให้สอดรับกับมาตรการการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) อย่างเคร่งครัด (เช่น จัดโต๊ะเก้าอี้บริเวณโถงรับรองและที่นั่งข้างสระว่ายน้ำให้ห่างกัน 2 เมตร ตั้งฉากป้องกันละอองฝอยตามจุดต่างๆ ฯลฯ)
👉🏻 เพิ่มรอบการทำความสะอาดสถานที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกๆ 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำตารางควบคุมอย่างเข้มงวด
👉🏻 ปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อยวันละ 3 ครั้งๆ ละ 30-60 นาที ในช่วงก่อนเปิดทำการ พักกลางวัน (หรือช่วงที่ไม่มีคลาสระหว่างวัน) และหลังปิดทำการ


มาตรการด้านการเรียนการสอน:

👉🏻 กำหนดจำนวนนักเรียนสูงสุดในแต่ละคลาสใหม่และจัดตารางเรียนใหม่เพื่อกระจายจำนวนเด็กและครูที่ลงสอนในแต่ละคลาส ดังนี้

📌 เด็กเล็ก : ไม่เกิน 5 คน คุณครู 2 ท่าน
📌 เด็กโต : ไม่เกิน 4 คน คุณครู 2 ท่าน

👉🏻 ใช้แผนการสอนปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดรับกับมาตรการการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเลี่ยงกิจกรรมที่ให้นักเรียนอยู่ใกล้กัน และให้ผู้ปกครองจับนักเรียนแทนคุณครูเป็นส่วนใหญ่
👉🏻 คุณครูใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะสอน (งดการดำน้ำ)
👉🏻 คุณครูตรวจย้ำให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านล้างตัวและล้างเท้าก่อนลงสระว่ายน้ำ
👉🏻 แยกสื่อการสอนที่ใช้แล้วและทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง
👉🏻 ควบคุมระดับคลอรีนอิสระในสระว่ายน้ำของทุกสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล (ค่าฟรีคลอรีน = 1.0-3.0 ppm) มาโดยตลอด โดยมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพ ISO อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบผลย้อนหลังได้


มาตรการด้านคุณครูและพนักงาน:

👉🏻 คุณครูและพนักงานทุกท่านต้องโหลดแอป “หมอชนะ” (https://bit.ly/2yGptKr) (และเปิดให้แอปเข้าถึง GPS และ Bluetooth เพื่อเก็บประวัติการเดินทาง) ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเปิดการเรียนการสอนวันแรก และต้องโชว์ QR ก่อนเริ่มงานทุกวัน โดยหาก QR มี “สีส้ม หรือ สีแดง” จะไม่อนุญาตให้เข้างานและต้องพบแพทย์พร้อมซักประวัติติดตามทันที
👉🏻 วัดไข้คุณครูและพนักงานก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกวัน หากมีไข้ (37.5c หรือมากกว่า) ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
🚫 ห้ามเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี หากฝ่าฝืนให้พ้นสภาพจากพนักงานทันที
🚫 ห้ามจับกลุ่มสังสรรค์กันทุกสถานที่และห้ามใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน

ร่วมด้วยช่วยกันให้เราทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 นะคะ 😄🥰💪🏻🚫🦠 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ 😊🙏🏻

💙 ด้วยความห่วงใย 💙
BABY SWIMMING


🌐 www.babyswimmingthailand.com

มาร่วมมอบของขวัญล้ำค่าที่จะติดตัวลูกของคุณไปตลอดชีวิตกับ BABY SWIMMING โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำ 🇹🇭💯🏆🎉😊🙏🏻

“BABY SWIMMING, A Precious Gift for Your Kids” 🐳 🏊🏻 💦 💙 🎁 

🏫 Head Quarter :
📞 089-335-5599
Line : https://line.me/R/ti/p/%40babyswimming
Facebook : https://m.me/babyswimmingthailand

📱🐳 สาขาของเรา :
👉🏻 กรุงเทพฯ & ปริมณฑล :
📍รามคำแหง 112 : 092-358-3599
📍พระราม 2 : 093-282-8299
📍สาทร | พระราม 3 : 091-891-1199
📍พระราม 9 : 062-229-3499
📍เพชรเกษม | บางแค : 061-942-2299
📍นนทบุรี | แจ้งวัฒนะ : 098-416-1699

👉🏻 ต่างจังหวัด :
📍บางแสน | ศรีราชา : 089-331-1199
📍กระบี่ : 065-635-4299
📍หัวหิน : 094-862-2299
📍สระบุรี : 098-887-2099
📍สมุทรสาคร : 092-848-4899

#babyswimming #สอนว่ายน้ำเด็ก #เรียนว่ายน้ำเด็ก #สระว่ายน้ำเด็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก #สระน้ำอุ่น #สระในร่ม

Share This

Related Posts