หลักสูตรว่ายน้ำเด็กคุณภาพสากล

ออกแบบโดยอดีตอาจารย์ประจำและหัวหน้าหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรร่วมกับคณะอาจารย์ชาวออสเตรเลียที่มีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำเด็กเล็กมากว่า 20 ปี โดยนำจุดเด่นของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กในประเทศออสเตรเลียมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อให้ได้หลักสูตรการสอนว่ายน้ำที่เหมาะสมกับอายุ พัฒนาการ รวมทั้งวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็กทารกและเด็กเล็กในประเทศไทยมากที่สุด นอกจากนี้หลักสูตรของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กทารกและเด็กเล็กของเรายังได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจาก Swim Australia

การเรียนการสอนว่ายน้ำ

ในแต่ละคลาสน้องจะเรียนว่ายน้ำเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ กลุ่มละไม่เกิน 8 คน โดยมีคุณครู 2 ท่าน โดยแบ่งกลุ่มการเรียนว่ายน้ำตามอายุและพัฒนาการของน้องๆ การเรียนการสอนว่ายน้ำของ BABY SWIMMING เป็นการถ่ายทอดทักษะการว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กผ่านกิจกรรมในน้ำในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นความสนุก การใช้เพลง และเกมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ พัฒนาการของน้องๆ ในแต่ละวัยตลอดทั้งคลาสเรียนว่ายน้ำ

วิธีการสอนว่ายน้ำของเราไม่เพียงให้น้องๆ สนุกกับการทำกิจกรรมคลาสเรียนว่ายน้ำเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้ได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ โดยในระหว่างคลาสเรียนว่ายน้ำจะมีการอธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ และมีการติดตามประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องๆ อย่างใกล้ชิด

การประเมินผลและประกาศนียบัตร

BABY SWIMMING มีรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ในแต่ละเทอมจะมีการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ของน้องๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังหรือไม่ ซึ่งจะแจ้งผลพร้อมจัดคลาสเรียนว่ายน้ำที่เหมาะสมให้น้องๆ เรียนในเทอมถัดไป น้องๆ ที่เรียนจบคอร์สและผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลเพื่อแสดงความยินดีในวันสิ้นเทอม

👉🏻 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าเรียนและตัวอย่างการเรียนการสอนว่ายน้ำเด็กของเรา