ครูก๊อง

Wongsakorn Khampook (Kong)

“การเดินทางมักจะมาพร้อมประสบการณ์ดีๆ มาพบประสบการณ์ดีๆ และเดินทางไปกับเราที่ BABY SWIMMING นะครับ”

Qualifications & Experiences

  • ครูสอนว่ายน้ำเด็กเล็กสถาบัน BB Center
  • เข้าร่วมการรายการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย
  • เข้าร่วมรายการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานคร
  • รองนายกสโมสร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  • ตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพานำกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานสิงห์สัมพันธ์ 7 มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Swim Teacher of Babies & Toddlers Training Course)