ครูต้อง

Monnapat Khamhoon (Tong)

“BABY SWIMMING is not a teacher, but an awakener. ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการของน้องๆ นะคะ”

Qualifications & Experiences

  • นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย การแข่งขัน 23 SEA Age-Group Swimming Championship (ประเทศสิงคโปร์)
  • นักกีฬาว่ายน้ำกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30-31 สังกัดเขต 1 จังหวัดนนทบุรี
  • นักกีฬาว่ายน้ำกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29-32 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  • อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (มหาวิทยาลัยจันทรเกษม)
  • อบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Swim Teacher of Babies & Toddlers Training Course)
  • Certified Emergency First Responder for Infants & Children