ครูนัน

Panitnan  Nuchanong (Nan)

“ร่วมสร้างความสุข สนุก เเละเสริมทักษะการว่ายน้ำของน้องๆ กับเรา BABY SWIMMING ค่ะ”

Qualifications & Experiences

  • เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ Bangsean Regatta Burapha University Anniversary

60 years (อันดับที่ 4)

  • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 “ตรัง เกมส์” (เหรียญเงิน)
  • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ครั้งที่ 2

“ดอกบัว เกมส์” (เหรียญทองแดง)

  • อบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Swim Teacher of Babies &

Toddlers Training Course)

  • Certified Emergency First Responder for Infants & Children
  • Basic Life Support & Automated External Defibrillator