ครูนุ่น

Branch Manager

Phonpavee Phupan (Nun)

“ให้ BABY SWIMMING เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาการของน้องๆ ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ”

Qualifications & Experiences

  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติ
  • ครูสอนว่ายน้ำเด็กเล็กประจำสนามกีฬาแห่งชาติ
  • ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
  • อบรมหลักสูตรโค้ชว่ายน้ำ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  • อบรมการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุทางน้ำ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  • หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ(Life Saving and Water Rescue, Thai Life Saving Society)
  • Accredited Swim Australia Teacher of Babies & Toddlers
  • Certified Emergency First Responder for Infants & Children
  • Member of Australian Swimming Coaches & Teachers Association (ASCTA)