ครูบอย

Suriyo Mayotee (Boy)

“ว่ายน้ำไม่ใช่เรื่องยาก หากเชื่อมั่นในเรา Baby Swimming”

Qualifications & Experiences

  • ครูสอน วินด์เซิร์ฟ และ ไคท์เซิร์ฟ ปี พ.ศ.2545-2558
  • ครูสอนว่ายน้ำ รร.สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย บรูพา ปี พ.ศ. 2551-2558
  • อบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก(Swim Teacher of Babies & Toddlers Training Course)
  • Certified Emergency First Responder for lnfants & Children
  • Basic Life Support & Automated External Defibrillator