ครูพล

Danupol Nathong (Pol)

“ว่ายน้ำสนุกพร้อมเสริมสร้างทักษะไปกับเรา BABY SWIMMING ครับ”

Qualifications & Experiences

  • ครูสอนว่ายน้ำประจำสระว่ายน้ำ My House ตลิ่งชัน
  • อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • ผู้ฝึกอบรมพิเศษประจำสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนสวนลุมพินี 
  • อบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Swim Teacher of Babies & Toddlers Training Course)
  • Certified Emergency First Responder for Infants & Children