ครูหนุ่ม

Attapon Boonyarnuwat (Noom)

“เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านความรักในมือเราที่ BABY SWIMMING นะครับ”

Qualifications & Experiences

  • ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชน
  • ครูสอนว่ายน้ำประจำ Interkids Bilingual School 
  • ครูสอนว่ายน้ำเด็กเล็กประจำสระว่ายน้ำเอกชน (4 ปี)
  • Accredited Swim Australia Teacher of Babies & Toddlers
  • Certified Emergency First Responder for Infants & Children
  • Member of Australian Swimming Coaches & Teachers Association (ASCTA)