ครูแขก

Jindapron Ruangritravee (Keagdoy)

“มาร่วมพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆที่ BABY SWIMMING นะคะ”

 

Qualifications & Experiences

  • อาจารย์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี
  • อาจารย์วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา
  • Life Guard ประจำสวนน้ำ The Mall จ.นครราชสีมา
  • อบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Swim Teacher of Babies &
  • Toddlers Training Course)
  • Certified Emergency First Responder for Infants & Children
  • Basic Life Support & Automated External Defibrillator