มาชมมาตรการป้องกัน COVID-19 จากพี่พริมน้องพราว...

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด BABY SWIMMING จึงขอกำหนดแนวทางการปฏิ... Read More

มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด BABY SWIMMING จึงขอกำหนดแนวทางการปฏิ... Read More

ว่ายน้ำเสี่ยงต่อโควิด 19 หรือไม่?

มาฟังอีกหนึ่งเสียงยืนยันจาก นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และความปลอดภัยของการว่ายน้... Read More

เรียนว่ายน้ำจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่?

เรียนว่ายน้ำจะติด COVID-19 ไหม? มาฟังคำตอบของ Dr Leong Hoe Nam ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อชาวสิงคโปร์ ผู้ให้ข้อมูลและคำตอบเรื่องนี้ผ่านทาง... Read More

1 2 3 31