Print

 

เบบี้ สวิมมิ่ง ไทยแลนด์ (Baby Swimming Thailand) สถาบันและโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กทารกและเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 4 เดือน – 6 ปี เปิดรับสมัครผู้ที่มีใจรักงานบริการและกำลังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจแฟรนไซส์ (Franchise Business Opportunity) พร้อมร่วมเติบโตไปกับเราอย่างยั่งยืน

สระว่ายน้ำของ เบบี้ สวิมมิ่ง ทุกสาขาเป็นสระน้ำอุ่น ในร่ม ระบบเกลือบำบัด สะอาด ปลอดภัย ออกแบบและก่อสร้างอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะสมสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ หลักสูตร คอร์สเรียน และวิธีการเรียนการสอนว่ายน้ำออกแบบและพัฒนาตามหลักวิชาการมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจาก Swim Australia ทีมคุณครูคุณภาพ มากประสบการณ์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ำเด็กทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Australian Swimming Coaches and Teachers Association (ASCTA) ประเทศออสเตรเลีย

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร


1. มีทำเลที่ดี เหมาะสม และไม่อยู่ใกล้สาขาเดิมที่มีอยู่ (ต้องผ่านการพิจารณาทำเลก่อนเท่านั้น)

2. มีเงินลงทุนก่อสร้างและเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีธนาคารที่เพียงพอ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

3. มีเวลา ตั้งใจ และทุ่มเทในการเอาใจใส่บริหารกิจการด้วยตนเอง

4. ใส่ใจในรายละเอียด มีใจรักเด็กและงานบริการ

5. มีทัศนคติที่ดี และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

*** หากเป็นสมาชิกปัจจุบันของ Baby Swimming Thailand จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สิ่งที่ผู้เป็นแฟรนไชส์ซีจะได้รับ


1. แบรนด์ และช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านแบรนด์

2. ข้อมูลความรู้เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารดูแลกิจการ และการตลาด

3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลและการปฏิบัติการ

4. การฝึกอบรมพนักงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไข

5. การดูแลให้ความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาสัญญา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


คุณพรปวีณ์ (นุ่น)

Tel: 089-767-8687

Line: @babyswimming

E-mail: info@babyswimmingthailand.com

Facebook/Instagram/YouTube: Baby Swimming Thailand